Els sòls agrícoles constitueixen la primera i darrera destinació natural de les dejeccions ramaderes i la seva integració en el sistema sòl/cultiu exigeix un programa ampli de gestió i control. La importància econòmica del sector ramader i la necessitat de preservar el medi ambient exigeixen mesures que garanteixin un desenvolupament sostenible i optimitzin la utilització de les dejeccions ramaderes per l’agricultura tot equilibrant les zones excedentàries amb les deficitàries.