El consum d’energia en les instal·lacions ramaderes està lligat als sistemes d’il·luminació, calefacció i ventilació i alimentació, tot i que també es produeixen consums energètics menors en altres operacions com poden ser la distribució automàtica del pinso, la gestió i tractament de les dejeccions i altres residuos, etc.

Per assolir un estalvi energètic és imprescindible la utilització de bones pràctiques ramaderes, començant per un disseny adequat de les instal·lacions i un manteniment acurat dels equips. Algunes recomanacions, entre altres, consisteixen en aplicar ventilació natural sempre que sigui possible, en ventilació forçada optimitzar el disseny per assolir els objectius amb el menor cost possible, utilització d’enllumenat de baix consum, aïllament tèrmic correcte de les naus, etc.