L’Oficina treballa juntament amb les universitats i els centres de recerca per optimitzar l’ús de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants, impulsant diverses actuacions que han acabat consolidant-se en la Xarxa de plans per a la millora de la fertilització agrària a Catalunya (PMFAC). Per fer una bona planificació de la gestió cal disposar d’informació adaptada a les característiques i als conreus habituals de cada territori i actualment a Catalunya, el DARP porta a terme diferents assajos per a determinar els principals paràmetres a l’hora de fertilitzat equilibradament els cultius d’una zona, donat que aquesta Xarxa s'estén per bona part de Catalunya en diversos plans. Cada Pla es desenvolupa tenint en compte les característiques de l’àrea geogràfica on s’aplica, com ara el tipus de sòl, el clima, els conreus i les pràctiques agrícoles habituals.

La riquesa del fertilitzant, la quantitat, en quin moment i com s’aplicarà, són aspectes bàsics que un productor ha de considerar abans de la sembra del cultiu. La decisió que es prengui ha de garantir la producció agrícola amb la major rendibilitat possible i amb la major cura mediambiental. No hi ha una única manera de planificar l’estratègia de fertilització, ni hi ha una recepta única adaptable a totes les parcel·les agrícoles. Cal triar una estratègia concreta, i cal fer-ho basant-se en assessorament robust.

Els principals objectius a assolir en la Xarxa de Plans són:

  • Investigació mitjançant els camps experimentals i recopilació de tota la informació estadística amb suport científic.
  • Assessorament directe als agricultors i formació continuada dels tècnics de cada zona per facilitar l’assessorament als agricultors.
  • Establir pautes i estratègia de fertilització per cada zona homogènia.
  • Transferència dels coneixements amb la realització de cursos tècnics, jornades tècniques, elaboració de díptics, fulls informatius i pàgines web per a cada un dels plans sobre els diferents aspectes de la fertilització i la gestió i tractament de les dejeccions ramaderes.