SIMPOSI INTERNACIONAL: Reptes i oportunitats en la fertilització i gestió de les dejeccions ramaderes

L'objectiu d'aquest Simposi ha estat contribuir a la definició d'un model de fertilització, gestió i tractament de les dejeccions ramaderes a través d'un intercanvi d'experiències i de punts de vista entre el sector acadèmic i investigador, el sector agrari, l'administració i els sectors productius i comercials que desenvolupen i ofereixen serveis i equipaments en l'àmbit de la fertilització i la gestió integral de les dejeccions ramaderes.

 


Dia 17 de desembre
 
Bloc 1 - Conferència inaugural (Auditori Marià Vila d'Abadal)
 • L’agricultura i la ramaderia a la UE. Aspectes fonamentals en la gestió dels nitrats.
  Moderador: Sr. J. M. Villar. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl. Universitat de Lleida.
  Sr. M. Bonetti. Unit B1-Agriculture, Forest and Soil. Environment Directorate-General. European Commission
 • Gestió alimentació al porcí: costos i mediambiental.
  Moderador: Sr. D. Torrallardona. Subprograma Nutrició de Monogàstrics. IRTA- Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.
  J.Y. Dourmad. scientific of the swine systems team. INRA
 • L'agricultura i ramaderia a Catalunya: Evolució i problemàtica lligada a la gestió dels nitrats.
  Moderador: Sr. F. X. Martínez. Escola Superior d'Agricultura de Barcelona. Campus del Baix Llobregat. Universitat Politècnica de Catalunya.
  Sr. J. Boixadera. Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya
Bloc 2 - Punt de vista i experiències d'altres països: casos pràctics de models de gestió de la fertilització i tractament de dejeccions ramaderes (Auditori Marià Vila d'Abadal)
 • Moderadora: Sra.M. R. Teira. Departament de medi Ambient i Ciències del Sòl. Universitat de Lleida.
 • Holanda: Sr. O. Schoumans. Coordinator Research Nutrient Strategies, AlterraWageningen UR.
 • Bretanya - Sr. B. Guizard. Chef du Service Régional de l'Eau, des Territoires, de l'Environnement de la Forêt à la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt.
 • Llombardia - Sr. S. Brenna. ERSAF. Ente Regionale per I Servizi all'Agricoltura e alle Foreste della Lombardia -Sr. G. Bertoncini.Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura Struttura Ricerca e innovazione Tecnologica.
 • Dinamarca - Sr. K. Ambrosen. Danish Pig Research Centre.
 • Flandes - Sr. K. Grauwels. Policy Advisor to Vlaamseoverheid.
 • Estats Units - Sr. B. Joern. Department of Agronomy. Purdue University. USA.
Bloc 3- Models de gestió aplicables a Catalunya (Auditori Marià Vila d'Abadal)
 • Moderador: Sr. J. Gòdia. Subdirector General d'Agricultura. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya.
 • Sr. A. Banús. President de la sectorial del porcí ASAJA Catalunya.
 • Sra. N. Bech. FertipurBerguedà.
 • Sr. J. Bernis. Ramader. Responsable sector porcí JARC i COAG.
 • Sr. A. Bonmatí. Gestió Integral de residus Orgànics de l'IRTA - Institut de Recerca iTecnologia Agroalimentàries.
 • Sr. J. Capdevila. President ADAP.
 • Sr. I. Castanyer. Ramader, empresari i president de la Cooperativa Plana de Vic.
 • Sr. E. Cau. Ramader.Representant UP.President Gestio Agroramadera de Ponent. President Consell d'Administració planta d'assecatge de purins VAG.
 • Sr. X. Crosas. Grup de defensa del Ter.
 • Sr. J. Lloveras. Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal. Universitat de Lleida.
 • Sr. A. Munne. Departament de Control i Millora dels Ecosistemes Aquàtics. Agència Catalana de l'Aigua.
 • Sr. R. Parés. Director PORCAT.
 
Dia 18 de desembre
 
Bloc 1 - Costos associats a la producció agrària (Auditori Marià Vila d'Abadal)
Producció ramadera: costos i preus.
Moderadora: Sra. M. Viladrich. Departament d'Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals. Universitat de Lleida i CADS.
Sr. A. Oude.of Business Economics Group. Wageningen UR.
Bloc 2 - Aspectes concrets del model de gestió / Sessions paral•leles
SESSIÓ 1 Gestió a la granja: aigua i alimentació (Auditori Marià Vila d'Abadal)
Moderador: Sr. J. Xifra. Subdirector General de Ramaderia. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya.
 • Gestió de l'aigua a l'explotació: eina clau - Sr. D. Babot. Departament de Producció Animal. Universitat de Lleida.
 • Vaquí de llet - Sr. J. Balcells. Departament de Producció Animal. Universitat de Lleida.
 • Alimentació i gestió de la granja en aviram: costos i aspectes medi ambientals - Sr. E. Villalbi.Comitè tècnic del CESAC.
SESSIÓ 2 Sistemes de tractament a granja (Auditori Marià Vila d'Abadal)
Moderador: Sr. S. Ponsá. Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia Ambiental i Alimentària (BETA). Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.
 • Tecnologies de tractament aplicables en granja - Sr. A. Bonmatí. Gestió Integral de Residus Orgànics de l'IRTA- Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.
 • Els sistemes de separació sòlid/líquid com a part de la gestió integral de purins. - Sr. P. Balsari. Dipartimento di Scienzeagrarie, Forestali e Alimentari, Universitàdeglistudi di Torino.
 • Compostatge: una eina bàsica per a la sostenibilitat de l'explotació - Sra. R. Cáceres. IRTA-Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.
SESSIÓ 3 Sistemes de gestió i tractament col•lectius (Sala Coll Bardolet)
Moderador: Sr. X. Flotats. Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia. Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Plantes de concentració de nutrients - Sr. F. de Buisonje. Technical Researcher Environment.Wageningen UR.
 • Energia i gestió de purins: el cas danès - Sr. T. Birkmore. Senior advisor. Agrotech. Denmark.
SESSIÓ 4 Fertilització (Sala Coll Bardolet)
Moderador: Sr. F. Domingo. IRTA- Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.
 • La fertilització de cultius extensius amb base orgànica - Sr. L. Stoumann. Plant and Soil Science Laboratory. Department of Plant and Environment Sciences. Faculty of Science. University of Copenhagen.
 • Fertilització de cereals amb dejeccions ramaderes sota condicions d'estrès hídric - Sr. J. Irañeta. Sección Sistemas Sostenibles. INTIA - Tecnologías e InfraestructurasAgroalimentarias. Navarra.
 • Maquinària d'aplicació de fertilitzants orgànics - Sr. P. Balsari. Dipartimento di Scienzeagrarie, Forestali e Alimentari. Universitàdeglistudi di Torino.
SESSIÓ 5 Normatives i costos ambientals (Sala Sert)
Moderadora: Sra M. Viladrich. Departament d'Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals. Universitat de Lleida i CADS.
 • Internalització de costos ambientals - Sr. J. Buysse. Department of Agricultural economics. Ghent University.
 • Normativa ambiental d'explotacions ramaderes a Catalunya - Sr. J. A. Ribes. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.
SESSIÓ 6 Aspectes emergents en gestió i maneig de les dejeccions ramaderes (Sala Sert)
Moderadora: Sr. F. Prenafeta. Programa gestió integral de residus orgànics. IRTA- Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.
 • La gestió dels gasos i les olors - Sr. N. Ogink. Livestock and Environment Research. Wageningen UR.
 • Sistemes avançats de tractament per a l'eliminació del nitrogen: perspectives de futur - Sr. A. Magrí. Chercheur. Irstea-UR Gestionenvironnementale et traitementbiologique des dechets (GERE).
 • Sistemes bioelectroquímics aplicats al tractament de les dejeccions - Sra. M. Cerrillo. Programa gestió integral de residus orgànics. GIRO-IRTA.
Bloc 3 - Síntesi de les sessions paral·leles amb els moderadors (Auditori Marià Vila d'Abadal)
Moderador: Sr. J. Baucells. Biodiversitat i Serveis Cartogràfics, SL.