Aquest premi vol distingir a les empreses agràries i les agroindústries que hagin incorporat innovacions que representin un nou producte, procés o gestió per a l'empresa, orientades a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses, mitjançant la innovació. La dotació és de 6.000 euros i una nominació de 2.000 euros per a cadascuna de les tres modalitats:

Premi a l'empresa agrària: per la implementació d'innovacions dins del procés productiu o de gestió que siguin referents per a altres empreses del sector. Premi a l'agroindústria: per innovacions en els processos, la gestió o en els productes i les estratègies comercials de les agroindústries de primera transformació i/o conservació, així com de subministrament de factors de producció o serveis que intervinguin en la producció i/o transformació agroalimentària. Premi al/a la jove emprenedor/a innovador/a per la implementació d’innovacions en l’empresa agrària o en l’agroindústria i per les característiques pròpies d’un/de una emprenedor/a innovador/a.


A qui van dirigits? 

El Premi per a les modalitats a l'empresa agrària i a l'agroindústria està destinat a les persones físiques i jurídiques del sector agroalimentari, l'agroindústria i les seves entitats associatives que hagin introduït en el seu procés productiu elements tecnològics o de gestió innovadors, i que, com a conseqüència d'aquesta introducció, hagin obtingut un nou producte o bé resultats beneficiosos pel que fa a l'economia, la seguretat de les persones, la qualitat, la seguretat alimentària, la preservació ambiental i les Bones Pràctiques.

El Premi en la modalitat de jove emprenedor/a innovador/a està destinat als/a les joves empresaris/àries agraris/àries o agroalimentaris/àries de Catalunya que, en el moment de presentar la sol·licitud, no tinguin més de 40 anys d'edat, que hagin posat de manifest el seu esperit emprenedor i innovador en la seva trajectòria professional i que l'activitat que motiva la presentació de la seva sol•licitud tingui una antiguitat de cinc anys, com a màxim.

 

La trajectòria dels premis PITA

Els premis PITA van néixer l'any 2001 amb l'objectiu d'incentivar la innovació tecnològica del sector agroalimentari que ha de ser capaç de donar resposta a les demandes de la nostra societat que vol productes de qualitat, segurs i produïts d'una manera respectuosa amb el medi ambient i el benestar animal. Amb els anys es va veure la necessitat de distingir els diversos tipus d'innovació dins el sector i l'any 2005 es van crear dues modalitats, una per agroindústries i l'altra per empreses agràries. Com que el sector continuava evolucionant, en la convocatòria del 2012, el DAAM va decidir crear una tercera categoria destinada específicament a persones joves emprenedores.

Pots trobar més informació a l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT), on hi trobareu tota la informació per poder optar al premi (documentació a presentar, requisitis, formulari de sol·licitud).

Vídeos

Guanyadors PITA 2018 

Francesc Ribas, en la modalitat al jove emprenedor innovador

Kensho Sake, en la modalitat a l'agroindústria

Verdcamp Fruits SAT, en la modalitat a l'empresa agrària

 

Finalistes PITA 2017

Albert Sala Martínez, en la modalitat de Jove innovador emprenedor

Agroalimentària Mas Saulot, en modalitat a l'empresa agrària

Quiònia Pujol Sabaté, en la modalitat a l'agroindústria

 

Novetats

Novetats
 

Documentació relacionada

Llibret premis PITA 2017/2018

Infografia PITA 2018

Triptic PITA 2018

RESOLUCIÓ ARP/1217/2018, de 4 de juny, per la qual es convoca la XVII edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, corresponent a l'any 2018 (ref. BDNS 402936)

Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA) 2018

RESOLUCIÓ ARP/533/2018, d'1 de març, per la qual es fa pública la concessió del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària en la seva convocatòria de l'any 2017 (Resolució d'1 de març, publicada al BOE núm. 72, de 23 de març)

RESOLUCIÓ ARP/1426/2017, de 13 de juny, per la qual es convoca la XVI edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, corresponent a l'any 2017 (ref. BDNS 351740)

ORDRE ARP/92/2017, de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària

Model de presentació de candidatura al PITA

Anàlisis de les candidatures als premis PITA (2001-2015)

RESOLUCIÓ ARP/2552/2016, d'11 de novembre, per la qual es fa pública la concessió del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària en la seva convocatòria de l'any 2016

Model de presentació de candidatura al PITA

Pòster dels PITA 2016

Llibret de les candidatures del PITA 2017

Llibret de les candidatures del PITA 2016

Llibret resum de les 15 edicions del premi PITA

Llibret de les candidatures del PITA 2015

Llibret de les candidatures del PITA 2014

Llibret de les candidatures del PITA 2013

Llibret de les candidatures del PITA 2011-12

Llibret de les candidatures del PITA 2010

Llibret de les candidatures del PITA 2009

Llibret de les candidatures del PITA 2008

Llibret de les candidatures del PITA 2007

Llibret de les candidatures del PITA 2006

Llibret de les candidatures del PITA 2005

Llibret de les candidatures del PITA 2004

Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (DARP)

 

Tots els vídeos