Inscripció a la Jornada tècnica

Regeneració del sòl a través de la microbiologia, 26/09/2023 a Manresa

Si és la primera vegada que t'inscrius a una Jornada tècnica, ves al següent enllaç: 1a inscripció

Si ja t'has inscrit prèviament a una Jornada tècnica, introdueix el teu document (DNI, NIE o passaport):

Document: