Inscripció a la Jornada tècnica

Els boscos i la gestió forestal a Cerdanya: situació actual i reptes de futur, 12/07/2023 a Puigcerdà

Si és la primera vegada que t'inscrius a una Jornada tècnica, ves al següent enllaç: 1a inscripció

Si ja t'has inscrit prèviament a una Jornada tècnica, introdueix el teu document (DNI, NIE o passaport):

Document: