Notícies

  Més notícies

Visita tècnica a la instal·lació de bombament solar de la Comunitat de Regants del riu Rinet

El Departament d'Agricultura aprova 209 sol·licituds d'ajut a la diversificació econòmica de les zones rurals Leader de Catalunya

Agricultura aprova els ajuts del FEMP 2019 per fomentar una pesca i una aqüicultura sostenibles i comercialitzar els productes pesquers

Jornades tècniques del 22 a 28 de juliol

Prodeca ha elaborat un mapa dels països on es poden exportar les diferents varietats de fruita de pinyol

Projectes de bones pràctiques dels Programes de Desenvolupament Rural 2014-2020

 
RuralCat
a les xarxes socials