Publicació destinada a difondre els aspectes tècnics i de màxima actualitat sobre agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural

DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, destinada a difondre en el sector agroalimentari els aspectes tècnics de màxima actualitat. Amb caràcter monogràfic, aborda els aspectes més destacats de la producció i transformació agràries a partir de les contribucions dels especialistes del propi Departament i l'IRTA, les universitats i el sector productiu.

  julio 2018 | NÚM. 91
  mayo 2018 | NÚM. 90
  diciembre 2017 | NÚM. 89
  diciembre 2016 | NÚM.85
  noviembre 2016 | NÚM.84
  marzo 2016 | NÚM. 82
  noviembre 2015 | núm. 80