Notícies

  Més notícies

Publicades les dades de l’Observatori del Món Rural 2022

S’activa la Comunitat d’Innovació en Incendis Forestals a Catalunya

Oberta la convocatòria 2023 per a ajuts per a actuacions del Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà, SOC – Dones àmbit rural i urbà

31
GEN
Molins de Rei

Ajuts per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català

Altres notícies

  Més notícies

Neix el Clúster de residus de Catalunya per impulsar un sector que factura 10.000 milions d’euros i suma 41.000 treballadors

Missió Oceà i Missió Sòl d’Horizon Europe: demostració conjunta d'enfocaments i solucions per abordar la contaminació per nutrients al sistema paisatge-riu-mar a la conca de la Mediterrània

La Missió Sòl d’Horizon Europe obre 9 temes per liderar la transició cap a sòls saludables l'any 2030 per als aliments, les persones, la natura i el clima

Més informació