Fitxes tècniques
FT nº77: Pràctiques agronòmiques preventives per reduir les infestacions inicials d’herbes en el blat de moro (Zeamays)

FT nº 76: Desherbatge mecànic dels cereals d’hivern amb la grada de pues flexibles

FT nº 75: ELS TRIPS: Cultius on són plaga i control biològic per depredadors

FT nº 73: Prevenció de la caudofàgia en granges porcines

FT nº73. Prevención de la caudofagia en granjas porcinas. CAST.

FT nº 72: Aplicar les dejeccions ramaderes buscant la màxima rendibilitat i eficiència

FT nº 71: La tòfona, un recurs econòmic en creixement

FT nº 9: Estudi econòmic de l'oli de colza com a Biocarburant en explotacions agrícoles

FT nº 8: Utilització de l'oli de colza com a Biocarburant en explotacions agrícoles

Altres fitxes tècniques