Eina Fertiarròs

 


Identificació de la parcel·la


 • Introduir el nom de la parcel·la o les coordenades SIGPac *

 • Introduir la superfície de la parcel·la. Triar una de les dues unitats en jornals o en hectàrees *
  En jornals:
  j
  o
  En hectàrees:
  ha
 • La parcel·la es troba situada en Zona Vulnerable per nitrats?*


Dades del cultiu i maneig de la parcel·la

 • Seleccionar la varietat que voleu sembrar * • Introduir la producció esperada (la mitjana dels darrers anys) *

  Triar una de les dues unitats següents: sacs de 75kg/jornal ó kg/ha.

  En sacs d'arròs/jornal:
  sacs/j
  En kg d'arròs/hectàrea:
  kg/ha
 • Triar el maneig que heu fet de l'aigua durant l'hivern *


 • Trieu el tipus de sembra en la parcel·la * • Introduir les principals característiques del sòl i de l'aigua de reg de la parcel·la
  Any de l'anàlisi:
  Textura del sòl (USDA): *
  Matèria orgànica (W&B):
  % sms
  Fòsfor (Olsen):
  mg/kg
  Potassi (Ext. Ac. amònic):
  mg/kg
  pH (Ext. aigua 1:2,5):
  mg/kg
  Conductivitat elèctrica (Ext. aigua 1:5):
  dS/m
  Contingut de nitrogen provinent de l'aigua de reg:
  kg N/ha
 • Triar el maneig de la palla que heu fet *
 • S'ha aplicat productes orgànics en la campanya anterior? *
 • Quan s'ha tardat en enterrar els fertilitzants aplicats *

Dades de la fertilització

 • Triar el tipus de fertilització de fons que es vol fer a la parcel·la *
  Indicar quin %
  de Nitrogen total
  s'aportarà en cada
  moment
  *

  Indicar quin fertilitzant
  s'utilitzarà
  *


  PREU (€/t)

   Fons
   Fons
   IA
   IA
   IP
   IP
  Atenció!! La suma ha de
  ser igual a 100
Es complementarà la fertilització amb fòsfor o potassi?
 
 
 
PREU (€/t)
FÒSFOR
Quin fertilitzant?
POTASSI
Quin fertilitzant?

* Es obligatori emplenar tots els camps marcats amb l'asterisc


El contingut d'aquest estudi és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ell o no publicada de forma autoritzada per ell sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.

S'autoritza la utilització del contingut d'aquest estudi amb l'obligació de fer constar la font:
Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural