Capçalera
Butlletí 28 . Abril 2018


Sumari

Recomanacions de reg setmanals  1. Recomanacions de reg setmanals
  1. Notícies
  1. Article destacat
  1. Agenda d'activitats
 

Fitxa tècnica 06 - Eina de recomanacions de reg de RuralCat

 
 

Butlletins anteriors

 
 
 

Recomanacions Lleida

Recomanacions Tarragona

Recomanacions Terres de l'Ebre

Recomanacions Girona

Recomanacions Barcelona

Recomanacions Catalunya central

Les Recomanacions de Reg Setmanals són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) generades a partir de les dades agroclimàtiques de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya referents a plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua. Son Recomanacions pels principals cultius de la zona i per les estacions més representatives d’aquesta.


Recomanacions adaptades a zones


Recomanacions al Segarra Garrigues

Recomanacions a Algerri Balaguer

Les Recomanacions de Reg adaptades a diferents zones són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) pels cultius principals i tipologia de cultiu més comú de la zona d’Algerri  Balaguer , i en el cas del Segarra Garrigues pel cas del panís. Aquestes necessitats són per plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua.


Destacat


El regadiu front als reptes del segle XXI

 

En aquest article el Sr. Francesc Reguant, Director de l'Observatori d'Economia Agroalimentaria del Col.legi d'Economistes, us explica breument els reptes del regadiu com a eina del segle XXI adaptant-se a l’anomenada “intensificació sostenible”, una proposta que es basa en la combinació de tecnologia, regadiu i agroecologia. Llegir més...

 

 

 

Tota l'activitat anual del 2017 de l'Oficina del Regant
Des de l'oficina del regant anualment es realitza una memoria resum de l'activitat duta a terme durant l'any. En aquesta memoria-resum es dona a conèixer els serveis i les activitats que es realitza en el sector del reg que principalment es poden classificar en accions de formació i transferència tecnològica, recomanacions de reg setmanals a través de l'Eina de Recomanacions de reg de Ruralcat i els quadres per demarcacions, la bústia d'assessorament al regant i les activitats de comunicació com aquest butlletí de recomanacions de reg. També d'una forma resumida s'explica diferents projectes més específics amb temes d'energia o plans de treball al territori.

 

Convenis de custòdia fluvial

El passat dia 15 de març es va celebrar a Barcelona, organitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua, una sessió informativa sobre els convenis de custòdia fluvial i la línia de subvencions per promoure la custòdia adreçada als ens i les entitats del Tercer sector ambiental.
L’ACA vol promoure els acords de custòdia fluvial per fomentar la recuperació dels ecosistemes aquàtics i l’assoliment dels objectius d’estat ecològic a les masses d’aigua. Aquests acords els subscriuen entitats i ens que disposen d’un conveni de custòdia al domini públic hidràulic o en altres espais. L’objectiu de la custòdia fluvial es generar la responsabilitat dels usuaris i propietaris vinculats al medi fluvial i les zones humides.  Emparats en aquests acords de custòdia l’ACA impulsa una línia de subvencions per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l’estat ecològic. Aquests ajuts es destinen a inversions per a la realització d’actuacions i poden arribar a un 80 % de la inversió total.
Un espai en custòdia fluvial, públic o privat, pot ser gestionat directament per una sola entitat de custòdia o en col·laboració amb altres entitats o ens locals i/o supralocals i, en ocasions, també per persones a títol voluntari.
 

Modificació del sistema de contractació elèctric pels regants 

En la Llei 1/2018, 6 de març, de mesures urgents per la sequera s’incorporen importants modificacions relacionades amb l’energia en el regadiu. 
En aquesta llei per una banda es confirma la possibilitat de contractar dos potències diferents durant l’any. Una potència pel període de reg  i una altra potència mínima per la resta de l’any. Aquest canvi de plantejament pot suposar un estalvi important per les comunitats, especialment per les que treballen en hores de consum del tipus pla i punta.
També preveu una possible reducció del peatge per l’autoconsum “peatge al sol”, aspecte que pot afavorir en determinades ocasions la implantació dels bombaments solars.
Finalment remarcar que tot i ser una molt bona notícia, el contingut de la nova Norma queda sempre supeditat a  la “Seguridad y sostenibilidad economica y financera del sistema”, amb totes les  implicacions que a això pot comportar i que caldrà anar seguint atentament en el desenvolupament del reglament
Llegir més... 

 


Agenda d'activitats


L'olivera en regadiu el 2 de maig

Des de la Comunitat de Regants del Segarra Garrigues, l’Oficina de Regant i altres experts del sector s’ha organitzat aquesta jornada pel dia 2 de maig per difondre la possibilitat del conreu de l’olivera semi-intensiva o intensiva com a alternativa viable en zones en dotació complerta. El conreu de l’olivera tot i ser tradicional a la zona no es coneix tant l’explotació més intensiva d’aquest cultiu com d’altres cultius llenyosos més intensius.
Aquesta jornada té com objectiu explicar la importància del reg en la producció de l’olivera i la qualitat de l’oli d’oliva que s’obté, també es vol presentar com s’ha de preparar una explotació d’olivicultura semi-intensiva i intensiva i finalment quins costos econòmics té aquesta.

 

 

VI Trobada de Comunitats de Regants a Tremp

El passat dia 6 d’abril va tenir lloc la VI trobada de Comunitats de Regants de Catalunya a Tremp. Aquesta trobada és un referent en les comunitats de regants ja que és un espai de trobada pel diàleg i intercanvi d’experiències entre el sector. Aquesta sisena edició s’ha realitzat a Tremp seguint la intenció que sigui organitzada de manera itinerant a cada Demarcació.

Aquesta jornada organitzada per ACATCOR i el DARP amb col·laboració de tots els participants de la jornada i institucions del territori ha comptat amb la presència de 150 regants de diferents comunitats de regants de Catalunya.

 

Dies del reg al Segarra - Garrigues. Teledetecció al regadiu i el cultiu del bròcoli

El passat dia 11 d'abril va tenir lloc a la Sala de la Comunitat de Regants del Segarra Garrigues a Tàrrega la jornda tècnica sobre teledetecció en regadiu i el cultiu del brocòli. Aquesta jornada forma part del conjunt de jornades, seminaris i visites tècniques englobades dins els Dies del Reg que preten aglutinar la formació i transferència tecnològica que s'organitza per a l'acompanyament dels regans del Segarra Garrigues.

 

L'Oficina del Regant a AgroActivitat

En la revista de les Cooperatives Agràries de Catalunya del passat febrer AgroActivitat, es va publicar una entrevista on es va parlar de la gestió de l'aigua, la formació i aprenentatge en el sector del reg i també dels canvis en l'entorn del Segarra Garrigues.

 

 

Dia mundial de l'aigua a l'ACA

L'Agencia Catalana de l'Aigua ha celebrat el Dia Mundial de l’Aigua amb l’entrega de premis on s’han guardonat els 30 finalistes del concurs d’Instagram #acaworldwaterday2018, que es celebra per tercer any consecutiu. En l’edició d’enguany s’han presentat més de 300 treballs, que s’han focalizat principalment la situació de sequera que viu el país.
L'ACA ha estrenat un nou espai digital al Facebook amb l’objectiu de donar a conèixer la gestió pública de l’aigua al nostre país, així com conscienciar de la importància de mantenir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i marins, per salut mediambiental.

 

 

Enllaços


 
Què és l'Oficina del Regant? | Què és RuralCat i qui el fem?
Registra't a RuralCat | Envia'ns els teus suggeriments
Segueix-nos a
 

ALTRES BUTLLETINS