Capçalera
Butlletí 32 . Agost 2018


Sumari

Recomanacions de reg setmanals  1. Recomanacions de reg setmanals
  1. Notícies
  1. Article destacat
  1. Agenda d'activitats
 

Fitxa tècnica 69 - El bombament solar

 
 

Butlletins anteriors

 
 
 

Recomanacions Lleida

Recomanacions Tarragona

Recomanacions Terres de l'Ebre

Recomanacions Girona

Recomanacions Barcelona

Recomanacions Catalunya central

Les Recomanacions de Reg Setmanals són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) generades a partir de les dades agroclimàtiques de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya referents a plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua. Son Recomanacions pels principals cultius de la zona i per les estacions més representatives d’aquesta.


Recomanacions adaptades a zones


Recomanacions al Segarra Garrigues

Recomanacions a Algerri Balaguer

Les Recomanacions de Reg adaptades a diferents zones són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) pels cultius principals i tipologia de cultiu més comú de la zona d’Algerri  Balaguer , i en el cas del Segarra Garrigues pel cas del panís. Aquestes necessitats són per plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua.


Destacat


L’Oficina del Regant estudia com millorar la gestió de l’energia en el regadiu

 

Els nous sistemes de reg, com el reg per degoteig i el reg per aspersió, són molt més eficients en l’ús de l’aigua que els sistemes de reg tradicionals. Per contra, aquests nous sistemes requereixen una major energia pel seu funcionament, que pot ser proporcionada per la pròpia orografia del terreny, aprofitant desnivells i regant directament per gravetat o, en altres ocasions, mitjançant sistemes de bombament per impulsar l’aigua. Per tant, ens trobem en la paradoxa de que per ser més eficients en l’ús de l’aigua es requereix consum d’energia, amb les seves implicacions tant econòmiques com ambientals.

La gestió de l’energia en el regadiu ha estat una de les línies importants de treball des de la creació de l’Oficina del Regant del DARP, ja que condiciona la rendibilitat de moltes explotacions agrícoles que requereixen energia per regar. Aquesta línia, que ha comptat amb la col.laboració d’Infraestructures.cat, s’ha concretat en diverses actuacions.
Llegir més...

 

Fitxes tècniques d'energia i publicacions

Pots ampliar la informació sobre contractació d'energia i bombament solar en les fitxes tècniques publicades a l'espai de l'Oficina del regant a  Fitxes tècniques   i a la publicació sobre mesures tributaries per compensar l'increment de costos elèctrics de regadiu (

 

Modificació del sistema de contractació elèctric pels regants 

En la Llei 1/2018, 6 de març, de mesures urgents per la sequera s’incorporen importants modificacions relacionades amb l’energia en el regadiu. 
En aquesta llei per una banda es confirma la possibilitat de contractar dos potències diferents durant l’any. Una potència pel període de reg  i una altra potència mínima per la resta de l’any. Aquest canvi de plantejament pot suposar un estalvi important per les comunitats, especialment per les que treballen en hores de consum del tipus pla i punta.
També preveu una possible reducció del peatge per l’autoconsum “peatge al sol”, aspecte que pot afavorir en determinades ocasions la implantació dels bombaments solars.
Finalment remarcar que tot i ser una molt bona notícia, el contingut de la nova Norma queda sempre supeditat a  la “Seguridad y sostenibilidad economica y financera del sistema”, amb totes les  implicacions que a això pot comportar i que caldrà anar seguint atentament en el desenvolupament del reglament
Llegir més... 

 


Agenda d'activitats


Teledetecció en l'agricultura

En el marc de la 64a Fira Agrària de Sant Miquel s’ha organitzat conjuntament amb el sector i promoguda per l’IRTA, l’Oficina del Regant i l’Oficina de fertilització del DARP una jornada tècnica amb l’objectiu d’explicar i transferir el coneixement i l’estat d’actual d’aplicació de la teledetecció a l’agricultura, sobretot en fertilització i aplicació de l’aigua de reg. Actualment existeix un gran interès en temes de teledetecció i hi ha un gran avanç en aquest camp, però és ecessari exposar i transferir quins avantatges i limitacions té la utilització d’aquesta tècnica en l’agricultura.

 

 

Enllaços


 
Què és l'Oficina del Regant? | Què és RuralCat i qui el fem?
Registra't a RuralCat | Envia'ns els teus suggeriments
Segueix-nos a
   

ALTRES BUTLLETINS