Taula sectorial agrària de l’aviram i els ous

   Logo

Darreres convocatòries

Taula sectorial agrària d'aviram i els ous
En línia, 26 de gener de 2022

Taula sectorial agrària d'aviram i els ous
En línia, 31 de març de 2021

Taula sectorial agrària d'aviram i els ous
En línia, 8 de juliol de 2020

ENTITATS FORMALS

ALTRES ENTITATS PARTICIPANTS

FORMACIÓ I TRANSFERÈNCIA

Propera convocatòria

Destacats

  Més destacats

Campylobacter i resistències antibiòtiques

Publicat al DOCG l’Edicte pel qual se sotmet a informació pública la proposta de resolució per la qual s’assigna el nitrogen de referència (N-ref) a explotacions ramaderes de diferents comarques

ESTADÍSTIQUES