Documentació de jornades tècniques del PATT

Aquesta secció recull la documentació de Jornades tècniques realitzades en les darreres edicions del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT). Pot consultar, per cadascuna d'elles, el programa de l'activitat així com la documentació tècnica disponible associada.

 

 

 

Documentació de jornades tècniques PATT 2020

A través de cadascun dels àmbits següents pot consultar el programa i la documentació que es disposa de les jornades tècniques realitzades en el marc del PATT 2020:Índex de temàtiques:Agroturisme i desenvolupament rural

Nova ruralitat, joves i desenvolupament dels pobles - Programa de la jornada
Lloc i data: Paüls, 07/03/2020
Desenvolupament rural a l’Ebre: especificitats, polítiques i elements d’oportunitat - Sr. Josep Maria Piñol
Reinventar-se en temps de crisi. Lideratge en femení - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 15/05/2020
Reinventar-se en temps de crisi. Lideratge en femení - Sra. Inmaculada Vázquez
Control de la legionel·losi en establiments de turisme rural - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 11/06/2020
Què és la legionel·losi? Marc normatiu i competencial - Sra. Carme Carreño
Requisits sanitaris. Aigua de consum humà (ACH) - Sra. Pilar Pina
Requisits sanitaris. Aigua calenta sanitària (ACS) - Sra. Pilar Pina
Requisits sanitaris. Piscines i banyeres d’hidromassatge - Sra. Pilar Gomà
Requisits sanitaris. Reg per aspersió - Sra. Pilar Gomà
Document de preguntes i respostes - Sra. Pilar Gomà


Tornar a l'índex
Alimentació͵ sanitat i benestar animal

Mètode OBSALIM: avaluació del racionament en remugants - Programa de la jornada
Lloc i data: Manresa, 04/02/2020
Fonaments teòrics del mètode i principis d’alimentació (Totes les ponències en un pdf) - Sr. Xan Pouliquen
Benestar animal: Protocol Welfare Quality i IAWS - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 14/04/2020
Esquemes de certificació animal. Sistema de gestió i traçabilitat - Sra. Otilia Marsinyac
Benestar animal: protocol Welfare Quality i IAWS. Auditoria - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 20/04/2020
Metodologia i cas pràctic d'una auditoria PROTOCOL WELFARE QUALITY® en porcí i pollastres - Sra. Otilia Marsinyac
Esquema de certificació en benestar animal Welfair en explotacions porcines - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 21/04/2020
Esquema de certificació en benestar animal WelfairTM. Aplicació en explotacions porcines - Sr. Quim Pallisera
Gestió de l’explotació ramadera davant el Covid-19 - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 08/05/2020
La pandèmia del Covid-19 derivades en l’àmbit veterinari - Sr. Joaquim Segalés
Mesures de protecció. Sectors annexes - Sr. José Ángel Higuera


Tornar a l'índex
Apicultura

Preparació d'aliments per a les abelles - Programa de la jornada
Lloc i data: Constantí, 23/01/2020
Preparació d'aliments per a les abelles (Totes les ponències) - Sra. Fina Godell Galindo
L'apicultura ecològica, què ens aporta? - Programa de la jornada
Lloc i data: Prat de Llobregat, 02/03/2020
Què ens aporta l’apicultura ecològica al camp i al jardí - Sr. Jaume Cambra


Tornar a l'índex
Arròs

El mètode Herody aplicat al conreu de l'arròs - Programa de la jornada
Lloc i data: Pals, 04/03/2020
Els principis generals del mètode Herody i la seva aplicació al conreu de l’arròs - Sr. Jean-Pierre Scherer
El diagnòstic dels sòls inundables on es conrea l’arròs i les pràctiques culturals per millorar la fertilitat del sòl - Sr. Jean-Pierre Scherer


Tornar a l'índex
Avicultura

Climatització en naus avícoles - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 09/06/2020
Bases teòriques i gestió de la climatització en naus avícoles - Sr. Marcel Call
Introducció a l’avicultura ecològica - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 09/07/2020
Introducció a l'avicultura ecològica - Sra. Sílvia Carné Siles


Tornar a l'índex
Boví de llet

Tecnologia d'elaboració de formatge de pasta blava - Programa de la jornada
Lloc i data: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, 12/03/2020
Tecnologia d’elaboració de formatges de pasta blava - Sra. Paula Fonollà
La Neospora: diagnòstic i prevalença en explotacions de boví de llet de Catalunya - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 03/06/2020
La Neospora: diagnòstic i prevalença en explotacions de boví de llet de Catalunya - Sra. Mercè Lázaro i Sra. Anna Jubert


Tornar a l'índex
Cereals d'estiu

Contaminació per micotoxines en blat de moro - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 02/09/2020
La producció de pinso per a l’alimentació del porcí, davant el repte de la contaminació en micotoxines del blat de moro - Sr. Xavier Solanes
Els principals fongs productors de micotoxines en blat de moro a camp - Sra. Roser Sayeras
Tolerància de les varietats de blat de moro a la contaminació per fumonisines - Sr. Joan Serra
Pràctiques culturals que permeten disminuir el contingut en micotoxines de les produccions de blat de moro - Sra. Marta da Silva


Tornar a l'índex
Cereals d'hivern

II Jornada del G.O. DURCAT: impuls del blat dur a Catalunya - Programa de la jornada
Lloc i data: Almacelles, 05/03/2020
Grup Operatiu DURCAT: És viable el cultiu de blat dur a Catalunya? - Sra. Conxita Royo
Maneig del cultiu del blat dur; determinació de la dosi de reg mitjançant teledetecció - Sr. Josep Anton Betbesé i Sr. David Gómez
Grup Operatiu DURCAT. Resultats de la campanya 2019 - Sra. Conxita Royo
III Jornada del GO DURCAT: impuls del blat dur a Catalunya - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 19/05/2020
Quantificació ambiental de la producció de blat dur a Catalunya - Sra. Assumpció Antón
Necessitats de reg i fertilització del blat dur - Sr. Josep Rufat
Teledetecció aplicada a la monitorització de cultius - Sr. David Gómez
Maneig del reg i fertilització del blat dur mitjançant teledetecció - Sr. Joaquim Bellvert
Fertilització del blat dur - Sr. Josep Anton Betbesé
Producció de cereals d'hivern en ecològic - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 20/05/2020
Aptitud de les varietats de blat tou pel cultiu en el sistema de producció ecològic - Sr. Joan Serra
Varietats d’ordi per la fabricació de pinso en producció ecològica - Sra. Roser Sayeras
El cultiu associat de blat tou i lleguminoses per l’increment del contingut en proteïna del gra - Sr. Jordi Doltra
La fertilització amb dejeccions ramaderes en els cereals d’hivern en el sistema de producció ecològic - Sr. Francesc Domingo
Assaig de varietats i cobertores. Fongs i adobat en primaveres plujoses - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 21/09/2020
Assaig de blats per panificació 2019-20 - Sr. Joan Puiggrós i Sr. Albert Domingo
Control de fongs en primaveres plujoses - Sr. Jaume Almacellas
Maneig de cobertores en primaveres plujoses - Sra. Elena Puigpinós


Tornar a l'índex
Estalvi energètic i energies alternatives

Energies renovables: estalvi energètic, ajuts per fer la inversió i finançament - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 28/05/2020
Fem el canvi a l’energia solar fotovoltaica - Sr. Jordi Garcia
Ajuts vinculats per instal·lar energies renovables - Sr. Jordi Vidal
Finançament per fer inversions en eficiència energètica - Sra. Magda Torrens
Energia solar fotovoltaica per a autoconsum en granges i petites empreses de zones rurals - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 23/09/2020
Autoconsum fotovoltaic i transició energètica en zones rurals - Sr. Santi Martínez
Experiències d’èxit - Sr. Marc Romera


Tornar a l'índex
Farratges͵ proteaginoses i oleaginoses

XI Jornada tècnica sobre els conreus farratges - Programa de la jornada
Lloc i data: Ivars d'Urgell, 25/02/2020
DAN. Aprofitament de les dejeccions ramaderes - Sr. Albert Alsina
Adobat òptim per l’alfals i altres farratges - Sr. Jaume Lloveras
Les prediccions meteorològiques dins la crisi climàtica - Sr. Alfred Rodríguez Picó


Tornar a l'índex
Forestal

La recollida, transport i comercialització de la carn de caça. Seguretat en la caça i normativa - Programa de la jornada
Lloc i data: Vallfogona de Balaguer, 24/01/2020
La regulació de la caça silvestre destinada al consum, de la zona de batuda al punt logístic de recollida - Sr. Francesc Cases
Mesures de seguretat en l’activitat cinegètica, novetats normatives i principals incidències - Sr. Francesc Coll
Recollida i transport de la carn de caça. Mesures de seguretat en l'activitat cinegètica - Programa de la jornada
Lloc i data: Pobla de Segur, 28/02/2020
La regulació de la caça silvestre destinada al consum, de la zona de batuda al punt logístic de recollida - Sr. Francesc Cases
Mesures de seguretat en l’activitat cinegètica - Sra. Anna Servent
El “Cocoon”: una metodologia innovadora per la restauració ecològica i l’agricultura de secà - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 12/06/2020
El Cocoon: precedents, funcionament i resultats al camp - Sr. Vicenç Carabassa
Aplicació del Cocoon a gran escala i viabilitat econòmica - Sr. Sven Kallen
El projecte demostratiu de Can Moragues: plantacions i monitorització de resultats - Sr. Ander Achotegui
Construcció sostenible amb fusta - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 22/06/2020
Fusta de proximitat, valor afegit - Sr. Sergi Sebastià
Més fusta, és la guerra! - Sr. Pere Soler
Edificis d’Energia Positiva fets amb fusta - Sr. Josep Bunyesc
Drons i sanitat forestal: el camí a seguir - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 30/06/2020
Drons i sanitat forestal: el camí a seguir(totes les ponències) - Sr. Arnau Campanera Moliné i Sra. Magda Pla Montferrer
Drons i fauna salvatge: aplicacions pràctiques - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 03/07/2020
Drons i fauna salvatge: aplicacions pràctiques (totes les ponències) - Sr. Arnau Campanera Moliné i Sra. Magda Pla Montferrer
Criteris i models silvícoles per integrar la biodiversitat a la gestió forestal - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 18/09/2020
Introducció del projecte Life BIORGEST - Sra. Roser Mundet
Explicació de l'Índex de Biodiversitat Potencial (IBP-Cat) - Sra. Teresa Baiges
Explicació del marcatge segons els criteris de Gestió Naturalística - Sr. Mario Beltran
Sanitat forestal en pinedes: fongs i escolítids, un binomi letal - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 24/09/2020
Introducció dels problemes de sanitat forestal a Catalunya. El cas de la Diplodia sapinea. El cas de la Dosthistroma sp. - Sr. Jonàs Oliva
El cas concret de Sant Quirze de Besora i Oristà - Sr. Ramon Riera
El seguiment de la sanitat forestal a Catalunya - Sr. Jorge Heras
Les cremes prescrites com a eina de gestió forestal. Seguiment d'actuacions en boscos de pinassa - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 25/09/2020
Experiències en planificació i execució de cremes prescrites - Sr. Asier Larrañaga
Efectes de les cremes en la mortalitat de l’arbrat, vitalitat i creixement del bosc, control del sotabosc i millora de la disponibilitat farratgera - Sr. Pere Casals
Les cremes com a eina de gestió silvícola: prevenció d’incendis forestals i regeneració de la pinassa - Sra. Míriam Piqué
Implementació de les tècniques de la pela del suro (projecte GO SUBER) - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 25/09/2020
Explicació del projecte GO SUBER - Sr. Josep M. Tusell
Implementació de les tècniques de la pela del suro (Projecte GO SUBER) - Sr. Xavier Llosa
Procés de classificació, transformació i comercialització a Quality Suber - Sr. Francesc Pla
El sistema "Cocoon": una metodologia innovadora per la reforestació i les plantacions de secà - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 28/09/2020
El Cocoon: precedents, funcionament i resultats al camp - Sr. Vicenç Carabassa
El projecte demostratiu de Can Moragues: plantacions i monitorització i presentació de resultats - Sr. Ander Achotegui


Tornar a l'índex
Fruita dolça

Estratègies per l'aclarida en pomeres - Programa de la jornada
Lloc i data: Torregrossa, 27/02/2020
Estratègies de regulació de la càrrega en pomeres - Sr. Joaquim Carbó i Sra. Gloria Àvila
Aplipost. Com optimitzar el sistema d'aplicació de fungicides en la postcollita de fruita de pinyol - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 09/06/2020
Principals malalties en fruita de pinyol i sistemes de control - Sra. Elena Costa
Moments d’aplicació: avantatges i inconvenients. Paràmetres a controlar per garantir l’eficàcia de l’aplicació - Sra. Pilar Plaza
Evolució dels residus en cada tipologia de tractament i espècie - Sra. Pilar Plaza
Jornada FRUITmonitor. Tecnologies de monitorització microclimàtica i estat hídric - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 25/06/2020
Projecte FRUITmonitor - Sr. Marc Jabardo
Models de predicció de plagues i malalties - Sr. Pere Vilardell
Monitorització estat hídric en fruiters - Sr. Miquel Peris
CESENS - Sr. Javier Aguado
LabFerrer – METER Group - Sr. Francesc Ferrer
MODPOW - Sr. Jordi Barceló
PLANTAE - Sr. Samuel López
PROGRES - Sr. Dani Tarragó
SENCROP - Sra. Melissa Comellas
FLIWER - Sr. Marc Capilla
VUNKERS - AGROPIXEL - Sr. Daniel Garcia
Diagnosi de les pèrdues i el malbaratament alimentari al sector fruiter: quantificació, impacte ambiental i econòmic - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 07/07/2020
Presentació de la Diagnosi: Quantificació, identificació de causes i avaluació de l’impacte econòmic - Sra. Raquel Díaz
Presentació de la Diagnosi: Avaluació de l’impacte ambiental - Sra. Assumpció Anton
FruitQualityMeter. Equips no destructius per la monitorització de la maduresa i qualitat en fruits - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 23/09/2020
La tecnologia NIR en el sector fructícola - Sr. Estanis Torres
Presentació de l’equip F-750 - Sr. Pep Oncins


Tornar a l'índex
Fruita seca

El cultiu de l'ametller de regadiu - Programa de la jornada
Lloc i data: Granja d'Escarp, 17/01/2020
El maneig del cultiu de l’ametller de regadiu - Sr. Xavier Miarnau
Principals plagues i malalties del cultiu de l’ametller de regadiu - Sra. Laura Torguet
El disseny de la plantació d'avellaners - Programa de la jornada
Lloc i data: Brunyola, 14/02/2020
Implantació del conreu, quin sistema escollim? - Sr. Josep Àngel Benaiges
La fisiologia de l’avellaner. Sistemes de plantació i esporga emprats en diversos països - Sra. Mercè Rovira
L’avellaner en sistema intensiu. Noves varietats - Sr. Ignasi Iglesias
XII Jornada nacional de l'avellana 2020 - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 23/06/2020
Seguiment dels bernats i la taca blanca en l’avellaner - Sra. Anna Aymamí
Taca blanca a les avellanes i relació amb la població de bernats - Sra. Mercè Rovira
Propostes d’actuació pel 2020 - Sr. Jordi Sordé
Halyomorpha halys, situació actual - Sra. Anna Aymamí
Novetats normatives en la gestió de la fertilització - Sra. Ivette Garcia


Tornar a l'índex
Gestió del sòl i fertilització

Autoproducció de llavors i planter en ecològic - Programa de la jornada
Lloc i data: Manresa, 27/01/2020
Biodiversitat als sistemes agraris i conservació de les pròpies llavors - Sra. Ester Casas
Autoproducció de planter - Sr. Enric Vernet
Número de llavors per tac - Sr. Enric Vernet
Producció col·lectiva de llavors. Cooperativa Les Refardes - Sra. Ester Casas
Aplicació de dejeccions ramaderes i fertilització orgànica en la fructicultura - Programa de la jornada
Lloc i data: Corbins, 17/02/2020
Decret 153/2019, com afecta als agricultors - Sr. Juanjo Esquerda
Beneficis de la fertilització orgànica - Sra. Elena Puigpinós
Fertilització i fertirrigació amb adobs orgànics - Sr. Josep Rufat
Nova normativa en fertilització: com afecta al cultiu de l'arròs? - Programa de la jornada
Lloc i data: Amposta, 20/02/2020
Criteris normatius per a garantir la correcta gestió de la fertilització - Sra. Gemma Murillo
El llibre de gestió de fertilitzants i la declaració anual de nitrogen (DAN) en el cultiu de l’arròs - Sr. Jordi Ferré
Efectes de l'aplicació de dejeccions ramaderes en la qualitat del sòl - Programa de la jornada
Lloc i data: Tallada d'Empordà, 26/03/2020
Raons agronòmiques per la fertilització dels cultius amb dejeccions ramaderes - Sra. Elena González
Efectes de l’aplicació de dejeccions ramaderes en la qualitat del sòl - Sr. Francesc Domingo
Introducció a les plantes bioindicadores - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 28/04/2020
Introducció a les plantes bioindicadores - Sra. Neus Vinyals
El compostatge de la matèria orgànica; característiques, elaboració i utilització - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 25/05/2020
El compostatge de la matèria orgànica, característiques, elaboració i utilització - Sr. Jordi Puig
Agricultura regenerativa (I) Fertilitat del sòl - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 07/07/2020
Funcionament del sistema sòl-planta. Les 3 M’s; sòl cobert. Gestió del sòl - Sr. Ramon Sainz de la Maza
Agricultura regenerativa (II) Nutrició natural de les plantes - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 14/07/2020
Eines d’avaluació de la fertilitat. Funció dels elements dins la planta - Sr. Ramon Sainz de la Maza
Dejeccions ramaderes: sistema per reduir el Nitrogen i Pla de gestió - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 16/07/2020
Planta de tractament biològic per reduir el Nitrogen: beneficis i inversió - Sr. Roger Carles
Producció de biochar i beneficis del seu ús en agricultura - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 24/07/2020
El biochar: història i sistemes de producció - Sr. Marc Ojosnegros
Característiques del biochar beneficioses per a la millora del sòl i la producció agrícola. - Sra. Anna Rigol
El projecte demostratiu de Can Moragues: plantacions i monitorització de resultats - Sr. Ander Achotegui
Nous manejos del blat de moro: fertilització orgànica de cobertora i sembra directa - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 30/07/2020
Experiències de la doble collita - Sr. Sebastian Cela
Primeres experiències en aplicació de digerit a la cobertora del blat de moro - Sra. Elena Puigpinós.
Nous productes orgànics en la fertilització del blat de moro i la sembra directa - Sr. Jordi Tugues.
Ajuts per a assessorament i suport en fertilització sostenible - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 07/09/2020
Ajuts al sector agrícola per a l'assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible - Sra. Núria Montagut
Com planificar la fertilització - Sr. Carlos Ortiz
Fertilitat del sòl i el trànsit a la sembra directa en horticultura i extensius - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 08/09/2020
Fertilitat del sòl i el trànsit a la sembra directa. Part I - Sr. Konrad Schreiber
Fertilitat del sòl i el trànsit a la sembra directa. Part II - Sr. Konrad Schreiber
Fertilitat del sòl i el trànsit a la sembra directa. Part III - Sr. Konrad Schreiber
Fertilitat del sòl i el trànsit a la sembra directa. Part IV - Sr. Konrad Schreiber
Ajuts per a assessorament i suport en fertilització sostenible - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 14/09/2020
Ajuts al sector agrícola per a l - Sra. Núria Montagut
Com planificar la fertilització - Sr. Carlos Ortiz
Verificació de basses i dipòsits de purins - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 15/09/2020
Instrucció tècnica i lliurament dels resultats de la verificació - Sr. Juanjo Esquerda
Integritat i estabilitat estructural - Sr. Joan Gàndara
Sistemes de detecció de fuites - Sra. Pilar Mallol
Problemes observats en basses i dipòsits - Sr. Juanjo Esquerda
PASTUCAR: Pasturem per conservar el carboni al prat (II). Una visió integradora de la ramaderia - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 15/09/2020
Introducció a la gestió holística i l’agricultura regenerativa com a eines de gestió per incrementar el segrest de carboni - Sra. Mercedes Ibáñez
Efectes de l’aplicació de dejeccions ramaderes en la qualitat del sòl - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 16/09/2020
Raons agronòmiques per la fertilització dels cultius amb dejeccions ramaderes - Sra. Elena González
Efectes de l’aplicació de dejeccions ramaderes en la qualitat del sòl - Sr. Francesc Domingo
Ús de la fracció líquida dels purins en la fertilització - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 24/09/2020
Noves estratègies de fertilització orgànica en fruiters - Sra. Jordi Tugues
Què s’està fent? Cas de l’aplicació de la fracció líquida de purins en presseguers - Sr. Josep Rufat
Instal·lació de reg i solucions en la xarxa de reg per aplicar la fracció líquida - Sr. Abel Pasqual


Tornar a l'índex
Gestió empresarial i assessorament

Frau respecte a les normes GFSI - Programa de la jornada
Lloc i data: Barcelona, 17/01/2020
Antecedents, concepte de frau, frau i seguretat alimentària: visió del GFSI. Requeriments de les normes FSSC, BRC, IFS. Inputs de frau - Sra. Isabel Lorente Alcanaz
El control mecànic de l'herba en conreu hortícola i la gestió de les ADV - Programa de la jornada
Lloc i data: Molins de Rei, 28/01/2020
Eines i màquines de petit format pel conreu de finques de dimensions mitjanes i petites - Sr. Àlex Hervàs
Les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV). El seu funcionament - Sr. Xavier Pérez
Emprenedoria i innovació agroalimentària i rural: altres productes del rusc - Programa de la jornada
Lloc i data: Castellar del Vallès, 07/03/2020
Mel, pol·len, pròpolis, gelea reial i cera. Composició - Sr. Antonio Gómez Pajuelo
Obtenció, acondicionat i emmagatzematge en explotacions petites. Altres usos dels productes apícoles, parafarmàcia, cosmètica, esport... - Sr. Antonio Gómez Pajuelo
Obtenció, acondicionat i emmagatzematge en explotacions petites. Altres usos dels productes apícoles, parafarmàcia, cosmètica, esport... - Sr. Antonio Gómez Pajuelo
Eficiència empresarial: la gestió del temps a l'empresa turística rural - Programa de la jornada
Lloc i data: Olot, 10/03/2020
Els hàbits que ens porten a perdre el temps Com fixar prioritats Els “lladres del temps”, consells per al seu control / L’estrès, mesures per a reduir la tensió Saber dir “no” - Sra. Isabel Llorente
Eficiència empresarial: la gestió del temps a l’empresa turística rural (totes les ponències) - Sra. Lourdes Teixidor
Reinventar-se en temps de crisi. Nous temps, noves oportunitats - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 29/05/2020
Reinventar-se en temps de crisi. Nous temps, noves oportunitats - Sr. Carles Mena
Reinventar-se en temps de crisi. Reflexions sobre un futur incert post-COVID19 - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 26/06/2020
Reflexions sobre un futur incert post Covid19. Reinventar el model de negoci per afrontar el futur post Covid19 - Sr. Marc Yagüe
Usos i funcionament de l'app FotoDUN - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 07/07/2020
Usos i funcionament de l’app FotoDUN - Sr. Daniel Gozalo
Delta Alliance Webinar - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 18/09/2020
La subsidència al delta de l’Ebre - Sr. Jordi Marturià
Dèficit de sediments i erosió costanera al delta de l’Ebre: causes i solucions - Sr. Agustín Sánchez-Arcilla
L’ús de les xarxes socials per definir la marca empresarial - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 24/09/2020
Eines i estratègies de les xarxes socials. Com posicionar-se en el mercat? - Sr. Jimmi Romeu
Lideratge juvenil i relleu generacional - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 30/09/2020
Tècniques de lideratge i relleu generacional en l’empresa rural. Beneficis empresarials del lideratge juvenil - Sra. Mireia Seró


Tornar a l'índex
Horticultura

Gestió eficient del cultiu del calçot - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 18/06/2020
Efectes dels factors pre-collita en el cultiu de calçots de qualitat - Sra. Silvia Sans
Plagues i malalties en el cultiu del calçot - Sra. Montse Martí
El Pla Director de l’Horta de Catalunya a debat - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 25/06/2020
L’horticultura catalana: radiografia del sector - Sr. Joan Casals
Sistema de participació en línia - Sra. Núria Carazo
Com incloem la perspectiva de gènere en el Pla? - Sra. Aurora Rull
Horta.Net: la plataforma del sector sobre producció sostenible - Sr. Jordi Riudavets
Itinerari tècnic del cultiu del tomàquet en ecològic - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 23/07/2020
Preparació del sòl, elecció de varietats i disseny de la plantació. Maneig i sanitat del cultiu - Sr. Borja Camí


Tornar a l'índex
Indústries agroalimentàries

LEAN per a la millora de la productivitat en línies d'envasat de vi i cava - Programa de la jornada
Lloc i data: Sant Sadurní d'Anoia, 29/01/2020
LEAN per a la millora de la productivitat en línies d’envasat de vi i cava - Sr. Paco Bellod, Sr. David Bartra
Simulacres d'emergència: incidències, retirades i recuperacions - Programa de la jornada
Lloc i data: Vic, 13/02/2020
Definició emergència i Food Defense Antecedents Requeriments de les normes de referencia BRC, IFS, FSSC Mètodes - Sra. Isabel Llorente
Resultats de les Jornades Científiques Internacionals sobre Llet Crua. Com avancem a Catalunya? - Programa de la jornada
Lloc i data: Manresa, 15/02/2020
Resum i principals aportacions de les Jornades Científiques Internacionals sobre Llet Crua, València octubre 2019 - Sra. Roser Romero del Castillo
Bacteris àcids làctics autòctons de la llet - Sra. Helene Tormo
10 principis bàsics per implementar un Pla de prevenció del malbaratament alimentari a les indústries agroalimentàries - Programa de la jornada
Lloc i data: Barcelona, 05/03/2020
Benvinguda - Sra. Nuria de Pedraza
Introducció: context i beneficis d’implementar un Pla de prevenció del malbaratament alimentari - Sra. Clara Solé
Els 10 principis bàsics per implementar un Pla de prevenció del malbaratament alimentari a les indústries del sector - Sr. David Esteller
Valorització dels coproductes i excedents hortofructícoles i subproductes de la transformació de vegetals - Programa de la jornada
Lloc i data: Lleida, 11/03/2020
Xifres i realitats en la gestió dels subproductes a les cooperatives agràries - Sr. Màrius Simon
Malbaratament alimentari, conseqüències ambientals - Sra. Assumpció Anton
La prevenció del malbaratament alimentari a la restauració: ingredients per preparar un bon plat - Sres. Raquel Díaz i Berta Vidal
El potencial dels coproductes vegetals en el desenvolupament de productes innovadors - Sra. Glòria Bobo
Preguntes i respostes sobre la higienització de superfícies alimentàries davant la crisi del COVID-19 - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 02/04/2020
Preguntes i respostes sobre la higienització de superfícies alimentàries davant la crisi del COVID-19 - Sr. José Juan Rodríguez
Document de preguntes i respostes - Sr. José Juan Rodríguez
Pla de contingència en les indústries alimentàries, davant la crisi del COVID-19 - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 03/04/2020
Pla de contingència en les indústries alimentàries, davant la crisi del COVID-19 - Sra. Isabel Llorente
Document de pregunes i respostes - Sra. Isabel Llorente
Requisits dels materials dels envasos en contacte amb els aliments - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 07/05/2020
Llorente Legislació, Requeriments i Normes GFSI, Normes especifiques BRC / IFS pels fabricants de materials de packaging - Sra. Isabel Llorente
Orientacions de seguretat alimentària per a les petites empreses alimentàries de carnisseria davant el COVID-19 - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 12/05/2020
Plans d’Autocontrol i gestió de la seguretat. Reforç dels Plans de Prerequisits amb mesures de seguretat específiques. Què és el que cal incorporar als Prerequisits ja implantats? - Sra. Mònica Saltor
El risc microbiològic dels aliments, un repte que mai ens abandonarà - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 14/05/2020
El risc microbiològic dels aliments, un repte que mai ens abandonarà - Sr. Juanjo Grau
10 principis bàsics per implementar un Pla de prevenció del malbaratament alimentari a les indústries agroalimentàries - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 21/05/2020
Els 10 principis bàsics per implementar un pla de prevenció del malbaratament alimentari a les indústries del sector - Sra. Clara Solé, Sr. David Esteller, Sra. Raquel Díaz
Envasos sostenibles per al sector carni - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 27/05/2020
Innovacions en materials plàstics més sostenibles (projecte MATSOS) - Sr. Sergi Saballs
La norma BRC i el packaging - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 10/06/2020
BRC Food, requeriments pel packaging. BRC Packaging, revisió de requeriments i canvis de la versió 6 - Sra. Isabel Lorente
Document de preguntes i respostes - Sra. Isabel Lorente
Neteja i desinfecció de superfícies en petites empreses agroalimentàries en temps de COVID19 dins el pla de contingència - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 17/06/2020
El pla de contingència per la prevenció de la Covid-19. La neteja i desinfecció de superfícies - Sr. Joan Miquel Nomen
Taller d’etiquetatge de pinsos compostos - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 29/06/2020
Normativa d’etiquetatge de matèries primeres i pinsos compostos - Sra. Belen Folgueras
ASFAC: Errors més freqüents - Resultats auditories ASFAC - Sra. Romi Dinarès
Exemples i casos pràctics. - Sres. Melisa Oddo i Laura Morlà
DESHIFRUIT. Com millorar les condicions durant la frigoconservació per evitar la deshidratació dels fruits - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 02/07/2020
Presentació de la jornada - Sra. Neus Teixidó
Conceptes relacionats amb la deshidratació - Sr. Jordi Giné
Efecte del maneig de la cambra en la humitat relativa de l’ambient - Sra. Meritxell Planes
Efecte de la humitat relativa sobre la pèrdua de pes i assentament dels fruits - Sra. Meritxell Planes
Proposta d’activitats pràctiques als assistents - Sr. Jordi Giné i Sra. Meritxell Planes
Salmonella en productes carnis crus curats, un perill sota control? - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 03/07/2020
Resultat del Programa específic de verificació dels autocontrols a establiments carnis - Sra. Montse Cortada
Avaluació del risc de Salmonel·la en productes carnis crus curats - Sr. José Juan Rodríguez
Taller d’etiquetatge de pinsos compostos - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 03/07/2020
ASFAC: Errors més freqüents - Resultats auditories ASFAC - Sra. Romi Dinarès
Taller d’Etiquetatge d’additius i premescles per a l’alimentació animal - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 09/07/2020
Normativa d’etiquetatge d’additius i premescles - Sra. Belen Folgueras
ADIPREM: exemples i dubtes freqüents - Sra. Isabel Marzo
Exemples i casos pràctics. Resultats de les inspeccions 2019 - Sres. Melisa Oddo i Laura Morlà
Taller d’etiquetatge de pinsos compostos - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 10/07/2020
ASFAC: Errors més freqüents - Resultats auditories ASFAC - Sra. Romi Dinarès
Fem fàcil la implantació del sistema APPCC en petits cellers - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 13/07/2020
L’Eina per a la implementació dels requisits d’higiene en petits cellers. La flexibilitat en la implantació del sistema d’Anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) - Sra. Leonor Pascual
Els prerequisits i els procediments de bones pràctiques de manipulació - Sra. Yolanda Puerto
El pla APPCC i els criteris de flexibilitat - Sra. Leonor Pascual
Tecnologia de congelació de quallada de formatge fresc - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 14/07/2020
Tecnologia de congelació de quallada de formatge fresc - Sr. Xavier Felipe Cuyàs
Tecnologia de separació per membranes: microfiltració i ultrafiltració de la llet - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 14/07/2020
Tecnologia de separació per membranes: microfiltració i ultrafiltració - Sr. Xavier Felipe Cuyàs
NIR low cost per la determinació de paràmetres en productes carnis durant l'assecat - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 29/07/2020
NIR low cost per la determinació de paràmetres en productes carnis durant l'assecat (totes les ponències en un pdf) - Sr. Josep Comaposada
Tecnologia de radiofreqüències: descongelació i temperat ràpid per la indústria alimentària - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 06/08/2020
Tecnologia de las radiofreqüències en la descongelació de producte alimentari - Sr. Dinar Fartdinov Miller
Detecció, prevenció i tractament de biofilms a la indústria alimentària - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 22/09/2020
El què, qui, com dels biofilms? Com els prevenim? - Sra. Teresa Aymerich
Estratègies d’eliminació dels biofilms a la indústria alimentària - Sra. Teresa Aymerich


Tornar a l'índex
Medi ambient i canvi climatic

IX Jornades tècniques de Preixana. Canvi climàtic i modernització - Programa de la jornada
Lloc i data: Preixana, 03/02/2020
Estudi de la modernització dels Canals d’Urgell - Sr. Xavier Guixà
Que és la concentració parcel·laria de caràcter privat? - Sr. Celestí Franch
El repte del canvi climàtic en la nostra agricultura - Sr. Francesc Reguant
Infraestructures de prevenció contra incendis: revisió històrica i utilitat actual - Programa de la jornada
Lloc i data: Tordera, 21/02/2020
Infraestructures de prevenció contra incendis: revisió històrica - Sra. Etel Arilla
Presentació taula rodona: integració de les infraestructures en la gestió forestal - Sr. Martí Rosell
Eines biològiques per fer front al canvi climàtic i millorar l'expressió del terroir en l'elaboració de vi - Programa de la jornada
Lloc i data: Vilafranca del Penedès, 20/03/2020
pH i acidesa en el vi: un problema davant el canvi climàtic? Solucions microbiològiques - Sra. Anna Puig
Aplicació de llevats no-Saccharomyces per incrementar l’acidesa - Sra. Gemma Roca
Modelització climàtica per a la gestió eficient dels projectes agraris en clau de custòdia - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 07/07/2020
La custòdia del territori - Sra. Clara Blasco
Introducció a la modelització climàtica. Casos pràctics en la planificació de finques agràries en clau de clima - Sr. Jordi Puig
Ramaderia i escalfament global - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 13/07/2020
El paper de la normativa d’ordenació en la gestió mediambiental de les granges - Sr. Pablo Bernardos
Prevenció de les emissions de gasos durant la gestió de les dejeccions ramaderes a la granja - Sr. Francesc Prenafeta
Millor gestió del sòl amb el compostatge - Sr. Josep Ramon Sainz de la Maza
Farratgem: les barreges farratgeres augmenten la productivitat i milloren el medi ambient - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 09/09/2020
Introducció: la importància dels cultius farratgers i avantatges de la diversitat i les barreges farratgeres Cas d’estudi: experiment a llarg termini sobre la capacitat de mitigació del canvi climàtic de barreges farratgeres al Pla de Riart - Sres. Mercedes Ibáñez i Maria Teresa Sebastià


Tornar a l'índex
Medi natural i biodiversitat

Biodiversitat al jardí: tècniques i elements per atreure fauna - Programa de la jornada
Lloc i data: Prat de Llobregat, 06/03/2020
Les basses al jardí i altres tècniques - Sr. Sergi Garcia
Elements per atreure biodiversitat al jardí - Sr. Jordi Roure
Experiència amb biodiversitat en jardineria pública - Sr. Octavi Borruel
Experiència amb biodiversitat en un jardí privat - Sr. Pau Esteban
Inventariat de l'arbrat i els espais verds - Programa de la jornada
Lloc i data: Castellar del Vallès, 12/03/2020
Experiències en l’elaboració d’inventariat al Jardí Botànic MariMurtra - Sr. Pere Fraga
Utilitat i avantatges de disposar d’inventaris i plans de gestió actualitzats. L’experiència de l’Ajuntament de Sant Cugat - Sra. Joana Astals
Biodiversitat a les escoles: experiències i recursos - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 29/06/2020
Treballar l’hort de l’escola a l’aula: Recursos transversals per a totes les matèries - Sr. David Sagalés
Biodiversitat i varietats locals a l’hort de l’escola: experiències a primària - Sra. Joana Casals
Biodiversitat a les escoles: experiències i recursos - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 30/06/2020
Acompanyament a les aules: la biodiversitat agrària a les escoles - Sra. Laia Baró
La biodiversitat com a recurs a la formació agrària: experiències al cicle formatiu de grau mitjà - Sr. Ernest Valls
PASTUCAR: Pasturem per conservar el carboni al prat (I) - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 08/09/2020
Introducció: les pastures i el segrest de carboni. Bones pràctiques de gestió per fomentar el carboni al sòl - Sres. Mercedes Ibáñez i Maria Teresa Sebastià


Tornar a l'índex
Micologia i tubericultura

Introducció a la conservació de llavors - Programa de la jornada
Lloc i data: Prat de Llobregat, 03/03/2020
Introducció a la conservació de llavors ibancsde germoplasma - Sr. Josep Montserrat
Introducció a la conservació de llavors ibancsde germoplasma - Sr. David Bertran
Recuperació i conservació de llavors de varietats tradicionals - Sra. Xènia Torras


Tornar a l'índex
Olivicultura

Els assecaments de l'olivera i aspectes importants de la gestió de l'explotació - Programa de la jornada
Lloc i data: Constantí, 04/02/2020
Els corcs de l’olivera - Sr. Joseba Cristià
Què cal fer com a agricultor per a complir amb el nou decret de fertilització? - Sra. Ivette Garcia
Aspectes claus del quadern d’explotació - Sr. Martí Valldosera
La qualitat de l'oli d'oliva - Programa de la jornada
Lloc i data: Tortosa, 21/02/2020
Qualitat de l’oli, noves tendències - Sr. Agustí Romero
Gestió sanitària de l'olivera - Programa de la jornada
Lloc i data: Garriga, 27/02/2020
Principals malalties de l’olivera. Origen, símptomes, diagnòstic i danys del “repilo” o ull de gall - Sr. Antonio Trapero Casas
Mètodes i estratègies de control del “repilo” - Sr. Antonio Trapero Casas.
El control de la mosca de l’olivera sense Dimetoat - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 28/05/2020
Biologia i estratègies de control de la mosca de l’olivera - Sr. Jordi Mateu
Experiència i resultats delS mètodes de captura massiva a l’Empordà per part de les ADV - Sra. M. Àngels Casanovas
3a Jornada Iniciatives Oleoturístiques de Catalunya: Oleoturisme i Covid-19 - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 30/06/2020
Estratègia de l’Agència Catalana de Turisme per promocionar l’oleoturisme i reorientació post-covid19 - Sra. Bea Nubiola
Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya - Sra. Laia Manresa
Identitat. Adaptar-se per poder continuar - Sr. Toni Beltran
Els Olis de Catalunya. Campanya 2019/2020 - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 01/07/2020
Resultats Laboratori Agroalimentari - Sr. Xavier Vicens
Resultats Panell de Tast - Sra. Àngels Calvo
Resultats Pla de Molins DARP-IRTA - Sr. Esteva Martí
Kit de supervivència per a una empresa oleícola a Internet. Màrqueting i comercialització digital. Xarxes socials - Sr. Jaume Gené
Plataforma de comercialització del projecte Erm oli d’oliva de muntanya i Oliba Green Beer - Sr. Ivan Caelles
Portal de vendes agrobotigues.cat de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya - Sr. Domènec Vila
Fòrum Verge Extra: Valors diferencials de l'Oli d'Oliva Verge Extra i la seva nova comercialització - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 25/09/2020
Presentació del projecte TRANSGROWTH - Sra. Anna Castellví
Els valors i posicionament comercial de l’Oli d’Oliva Verge Extra - Sr. Manuel Parras
Oli d’Oliva Verge Extra i nous hàbits de consum - Sr. Toni Massanés
La venda directa, els canals curts i la noció de comerç de proximitat - Sr. Joan Morales


Tornar a l'índex
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme

Formació i treball a l'estranger en el sector de la jardineria - Programa de la jornada
Lloc i data: Prat de Llobregat, 05/03/2020
Experiència professional en paisatgisme i jardineria al Regne Unit, França i Alemanya - Sra. Susana Brosed
Jardineria mediterrània: disseny, elecció d'espècies i tècniques de baix manteniment - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 19/06/2020
Disseny de jardins/espais mediterranis - Sra. Mercè Trias
Elecció d’espècies mediterrànies: criteris i exemples. Tècniques de baix manteniment en jardins mediterranis - Sr. Sergi Massanés
Jornada en arboricultura urbana - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 02/07/2020
La percepció ciutadana del verd urbà. Usos, il·lusions i temors - Sr. Enric Pol
Presentació del Postgrau en Arboricultura Urbana per la UdG (I) - Sr. Gerard Passola
Presentació del Postgrau en Arboricultura Urbana per la UdG (II) - Sr. Josep Selga
Inventariat de l'arbrat i els espais verds - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 01/10/2020
Verd urbà: suport del Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona - Sr. Iñigo Rebollo
Experiències en l’elaboració d’inventariats d’arbrat i espais verds - Sr. Adam Gutiérrez
Experiències en l’elaboració d’inventariat al Jardí Botànic MariMurtra - Sr. Pere Fraga
Utilitat i avantatges de disposar d’inventaris i plans de gestió actualitzats. L’experiència de l’Ajuntament de Sant Cugat - Sra. Joana Astals


Tornar a l'índex
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries

Demostració d'equips de processat d'herbes aromàtiques seques - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 08/06/2020
Demostració d’equips de processat d’herbes aromàtiques seques - Sr. Toni Guerrero
Ratafia. Paisatge i cultura - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 13/06/2020
La Ratafia, de la matèria primera a l’embotella’t final. Definició, reglamentació, producció... - Sr. Pep Escudero
La innovació de les receptes antigues - Sr. Pau Matias-Guiu Martí
Demostració de recol.lectores per a petites produccions de plantes aromàtiques i medicinals - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 30/06/2020
Innovació en equipaments i maquinària per al processat de plantes aromàtiques i medicinals - Sra. Eva Moré
Collitadores Eazycut - Sr. Christian Oosterlaan
Recol.lectora RJP Terrateck - Sra. Marta Palomas i Sr. Romain Wittrisch
La importància del material vegetal en el cultiu extensiu de plantes aromàtiques i medicinals - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 21/07/2020
Presentació i justificació de l’eina: “Catàleg on-line de varietats comercials de plantes aromàtiques i medicinals” - Sra. Roser Cristóbal
Création variétale et traçabilité des variétés sélection-nées. Exemple suisse - Sr. Xavier Simonnet
Multiplicació vegetativa de varietats comercials de plantes aromàtiques i medicinals - Sra. Anna Aldrufeu
La producció de PAM en ecològic, una oportunitat de mercat - Sr. Jaume Riera
Demostració de collita i destil·lació d'aromàtiques a petita escala - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 28/07/2020
Presentació de la jornada - Sr. Eva Moré
Presentació de l’equipament per obtenir oli essencial de lavanda:recol·lectora CLIER i destil·ladora mòbil LAVERGNE - Sr. Joan Cerdanya


Tornar a l'índex
Porcí

Situació actual del sector porcí, història d'eficiència. Resultats del BDporc - Programa de la jornada
Lloc i data: Vallfogona de Balaguer, 30/01/2020
Banc de Dades de Referència del Porcí Espanyol Resultats comparatius de rendiment i eficiència técnica Història d’eficiència. Resultats BDporc blanc i ibèric 2019 - Sr. Pedro López
Inclusió de farratge en la dieta del porc ecològic: benestar i qualitat del greix - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 24/07/2020
Inclusió de farratge en la dieta del porc ecològic: benestar i qualitat del greix (totes les ponències) - Sra. Imma Argemí i Armengol i Sr. Javier Álvarez Rodríguez
Avantatges de la utilització de sensors en sitges de pinso - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 18/09/2020
Sensors en sitges de pinso: descripció tècnica - Sra. Marta Calmet
Estimació del creixement dels animals - Sra. Adela Pagès
Com treure un avantatge competitiu de la informació recollida amb sensors a les sitges de pinso - Sr. Lluís Miquel Plà
Experiència pràctica (part I) - Sr. Joan Potrony
Experiència pràctica (part II) - Sr. Daniel Babot


Tornar a l'índex
Producció agrària ecològica

Agricultura d'alt valor natural - Programa de la jornada
Lloc i data: Riudarenes, 18/01/2020
Agricultura d'alt valor natural (Totes les ponències de la jornada) - Sr. Ander Achotegui
Les bases de la fertilització en l'horta ecològica - Programa de la jornada
Lloc i data: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, 19/02/2020
La fertilització del sòl en la producció d’horta ecològica. Adobs d’origen animal, adobs en verd, compostatges... - Sr. Jordi Puig


Tornar a l'índex
Qualitat i comercialització

Regulació de la venda de productes agroalimentaris per internet - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 13/05/2020
Requisits d´etiquetatge i clàusules legals (condicions generals de contracció - Sra. Marta Quintana
Llei de Protecció de dades i Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic - Sra. Flor Marian
Com promocionar el teu oli a internet i noves normes de comercialització - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 25/09/2020
Oleo Marketing Digital: com promocionar el teu producte a internet - Sra. Gemma Capell
Noves normes de comercialització en el sector de l’oli d’oliva - Sra. Gemma Comajuncosa


Tornar a l'índex
Reg

Dies del reg al Segarra Garrigues. Cultiu ecològic de l'ametller - Programa de la jornada
Lloc i data: Castelldans, 03/03/2020
Maneig i material vegetal en plantacions d’ametller ecològic - Sra. Marta Maldonado
Maneig del sòl en plantacions d’ametller ecològic - Sr. Josep Ramon Sainz de la Maza
L'ús agrícola de les aigües regenerades - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 21/07/2020
Què s’entén per aigües regenerades? Requisits i consideracions - Sr. Alfredo Pérez
Consideracions a tenir en compte en les instal·lacions de reg localitzat en l’ús d’aigües regenerades - Sr. Jaume Puig
Estratègies de reg en cultius hortícoles - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 21/08/2020
El reg en cultius hortícoles: aspectes pràctics - Sr. Borja Camí
El reg en el cultiu del tomàquet a l’aire lliure. REGtom, una eina per calcular necessitats de reg en el cultiu de tomàquet - Sr. Joan Casals


Tornar a l'índex
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris

Gestió sostenible de noves plagues (o no tan noves) a l'entorn periurbà - Programa de la jornada
Lloc i data: Sant Hilari Sacalm, 27/02/2020
Dinàmica de poblacions de plagues invasores: el cas de les papallones - Sr. Albert Palou
La distribució de les espècies exòtiques invasores i el desenvolupament de nous enfocaments per a la seva gestió - Sra. Isabel Pujadas
El control de la processionària del pi i l’eruga defoliadora de l’alzina: calen tractaments sanitaris o també poden ser efectius canvis en la gestió silvícola? - Sr. Jorge Heras
El control de la processionària del pi i l’eruga defoliadora de l’alzina: calen tractaments sanitaris o també poden ser efectius canvis en la gestió silvícola? - Sr. Jorge Heras
Gestió integrada i avaluació d’eines de control de la papallona del boix - Sr. Jordi Senmartí
Noves propostes de lluita sostenible contra noves plagues: la vespa asiàtica - Sr. Roger Vila
Avantatges de pertànyer a una Agrupació de Defensa Vegetal de conreus extensius - Programa de la jornada
Lloc i data: Calonge de Segarra, 20/04/2020
Novetats pel control de les principals plagues i malalties dels conreus herbacis - Sr. Joan Serra
Obligacions d’higiene i ús de productes fitosanitaris - Sr. Orlando Moreno
L’ADV de cultius herbacis sostenibles. Serveis que ofereix - Sra. Cristina Trujillo
Preparats vegetals i plantes acompanyants en horticultura d’autoconsum - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 02/06/2020
Cultiu de plantes útils a l’horticultura - Sr. Santiago Soto
Preparats a partir de les plantes: infusions, decoccions, extractes fermentats, hidrolats, etc - Sr. Santiago Soto
Exemples pràctics usos de plantes útils i preparats vegetals_1 - Sra. Paloma Fuentes
Exemples pràctics usos de plantes útils i preparats vegetals_2 - Sr. Marc Butxaca
Jornada fructícola d'estiu - Programa de la jornada
Lloc i data: Tallada d'Empordà, 05/08/2020
Estació de bombeig amb energia solar per reg localitzat en fruiters - Sra. Francesc Camps
Estratègies prèvies a plantació amb cultiu de sorgo i farina de crucíferes per millorar el creixement dels arbres - Sra. Glòria Àvila
Pom-Zero: producció de poma minimitzant l’ús de fitosanitaris químics - Sr. Jordi Cabrefiga
Bernat marró marbrejat (Halyomorpha halys) en el punt de mira - Sr. Lluís Vila
Xarxes anti-pluja pel control de motejat - Sr. Pere Vilardell
Estratègies per a la reducció de cracking a les pomes Fuji - Sr. Joaquim Carbó i Sr. Pere Vilardell
Què podem fer per millorar la coloració? Resultats amb defoliació mecànica, teles reflectants i Harvista - Sr. Joaquim Carbó i Sra. Glòria Àvila
Últimes novetats en el grup de pomes “Gala” - Sr. Joaquim Carbó i Sr. Jaume Lordan
XIII Jornada de sanitat vegetal - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 28/09/2020
Incidència de la sanitat vegetal en les exportacions de productes vegetals - Sr. Jaume Banchs
FruitMonitor: anàlisi de les exportacions del sector fructícola català - Sr. Manel Simón
La sanitat vegetal i les exportacions de productes vegetals a països tercers - Sr. Jordi Giné
Aprenent a conviure amb el bernat marró marbrejat - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 29/09/2020
Ja el tenim als conreus! On l’hem trobat i què farem? - Sra. Isabel Pujadas
Avenços en el coneixement del seu comportament en el nostre territori - Sra. Adriana Escudero


Tornar a l'índex
Traçabilitat i seguretat alimentària

Mites al voltant dels aliments - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 17/07/2020
El producte de proximitat i els efectes beneficiosos per la salut - Sr. Gerard Aragonès
Mites sobre el consum de llet i la salut - Sr. Sergio Calsamiglia
Alimentació saludable: cal que mengem carn? - Sra. Dolors Borau


Tornar a l'índex
Varietats tradicionals

Conservació de llavor i elaboració de planter - Programa de la jornada
Lloc i data: Riudarenes, 22/02/2020
La biodiversitat cultivada, problemàtiques de la conservació i gestió. Bases teòriques de la conservació de varietats locals... - Sr. Jordi Puig


Tornar a l'índex
Vitivinicultura

Impuls de la bioenergia al sector vitivinícola - Programa de la jornada
Lloc i data: Vilafranca del Penedès, 12/02/2020
Presentació de la jornada - Sr. Marc Cortina
Reptes de sostenibilitat del sector vitivinícola - Sr. Eloi Montcada
ISVED - Sr. Albert Casas
Celler Cooperatiu La Granada - Sr. Joan Pons
Vilarnau - Sr. Sergi Martí
Eines biològiques per fer front al canvi climàtic en l'elaboració de vi - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 16/06/2020
pH i acidesa en el vi: un problema davant el canvi climàtic? Solucions microbiològiques - Sra. Anna Puig
Aplicació de llevats no-Saccharomyces per incrementar l’acidesa - Sra. Gemma Roca
Millora de l’aplicabilitat de llevats autòctons com a eina per a la tipificació dels vins - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 18/06/2020
Saccharomyces cerevisiae P29: estudi per a l’obtenció de la soca autòctona en forma de llevat sec actiu - Sr. Ricardo Cordero
Presentació de la fitxa d’ús de la soca P29 - Sra. Anna Puig
Capitalització de l’R+D. Jornada de treball Grup III. Recerca de Vins Vinents - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 14/07/2020
Capitalització de l’R+D. Experiències d’èxit - Sr. Eloi Montcada
Darrers avenços en recerca dels efectes saludables del consum moderat de vi - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 23/07/2020
Efectes saludables del consum moderat de vi - Sr. Ramon Estruch


Tornar a l'índex
Notícies relacionades

Es convoquen els ajuts destinats al desenvolupament local en l'àmbit territorial Leader per al 2020

L’Oficina virtual de l’Oli publica les primeres fitxes de l’evolució de maduració de les olives de l’actual campanya

Jornades tècniques en línia del 19 al 25 d’octubre