CercarSectors

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i digitalització

Edició 2022

Agroturisme i desenvolupament rural
Ponències
Els valors de la pedra seca
- Sr. Ferran Bergonyó
Tipologies constructives de la pedra seca
- Sra. Anna Teixidor
Possibles vies de finançament entorn la pedra seca
- Sra. Maite Oliva
La tècnica de la pedra seca i les seves possibilitats actuals
- Sr. Roger Solé


Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Ponències
Actualització del control de la varroosis i altres malalties
- Sr. Fernando Calatayud Tortosa
Ponències
La importància del benestar en peixos
- Sra. Ana Roque
Mètodes no invasius per a l’estudi de l’estat i benestar en peixos
- Sr. Ignasi Sanahuja
Què mesurem per saber l’estat i benestar en els peixos?
- Sra. Laura Fernández
Aplicacions en aqüicultura
- Sr. Antoni Ibarz
Aplicacions en estudis d’ecologia i poblacions salvatges de peixos
- Sr. Carles Alcaraz


Apicultura
Ponències
Actualització del control de la varroosis i altres malalties
- Sr. Fernando Calatayud Tortosa


Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic
Ponències
Sostenibilitat des del punt de vista de la comunicació
- Sr. Jordi Morató
Comunicar sobre alimentació i sostenibilitat
- Sra. Diletta Parente
Ponències
Normativa d’emissions
- Sra. Meritxell Rodríguez
Actualización de las normas de biocombustibles sólidos (UNE-EN ISO 17225)
- Sr. Miguel Fernández
Impacte de la qualitat de l’estella de fusta en les emissions d’instal·lacions de biomassa
- Sr. Jesús Teixidor
Contractació pública
- Sra. Remei Aldrich
Aproximació a la qualitat de l’estella a Catalunya
- Sr. Adriano Raddi
Ponències
El cultiu del llúpol a Catalunya. Plantació pilot del Solsonès
- Sr. Josep Anton Betbesé


Boví de carn
Ponències
Punts forts de la ramaderia extensiva de muntanya
- Sr. Daniel Villalba
Ponències
Característiques de les pastures de diferents zones de muntanya del Ripollès i possibles implicacions sobre el maneig ramader
- Sr. Marc Taüll
Sistemes per al manteniment d’espais oberts de pastura i gestió ramadera associada al Pirineu Occidental
- Sra. Rosa Maria Canals
Exemples de gestió per compatibilitzar aprofitaments ramaders i conservació al “Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido”
- Sr. Frederic Fillat