Apps

Nom Descripció URL
HORTALAB Hortalab és una eina que permet diagnosticar les plagues més comunes a l’horta a Catalunya Clica aquí
Canopeo Aquesta eina permet calcular el percentatge de cobertura vegetal a partir de fotografies o videos Clica aquí
DoctorX Nabat Permet identificar amb una fotografia l’aparició prematura de malalties i plagues en plantes i reduir el malbaratament de les collites Clica aquí
HortaGest Gestió hortícola Clica aquí
PlantNet Identificació de plantes Clica aquí
Picture Insect Identificador d'insectes Clica aquí
FotoDUN Una app mòbil per enviar fotografies geoetiquetades com a suport a les declaracions mitjançant la DUN. Clica aquí
GPS Fields Area Measur‪e Eina per a mesurar areas i distancies Clica aquí
Plantix Diagnòstic de cultius infectats i solucions de tractament per a plagues malalties o deficiència de nutrients Clica aquí
Rain Alarm App que avisa si hi ha precipitació a prop amb el radar Clica aquí
PlantEN App que permet seleccionar les plantes més interessants per fomentar la presència de fauna auxiliar beneficiosa als camps Clica aquí
DiseñEN Aquesta eina pot assessorar els productors per a la creació de tanques formades a partir d'espècies autòctones per tal de fomentar la presència d'enemics naturals per fer front a les plagues de diferents cultius Clica aquí