L’assessorament agrari és un servei a les explotacions que les analitza en detall i/o integralment per tal de proposar mesures de millora de la competitivitat, tant a nivell productiu, com econòmic i mediambiental.

El DAAM potencia, dóna suport i estimula el treball en xarxa de les entitats que actualment presten serveis d’assessorament a les empreses agràries catalanes.

ÀMBITS D'ASSESSORAMENT