Grups focals

Què són els Grups Focals?

Els Grups Focals són grups formats per una vintena de persones expertes (agricultors/es, silvicultors/es, assessors/es, investigadors/es i representants de la indústria agroalimentària, etc.) constituïts en el marc de l’Associació Europea per la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (EIP-Agri, sigles en anglès). Són grups que es creen adhoc a partir d’una convocatòria oberta per a la realització d’un treball de recopilació de l’estat de l’art del coneixement i d’identificació dels principals problemes i reptes sobre una temàtica específica. Podeu consultar més detalls dels Grups Focals i les temàtiques treballades fins ara a la pàgina web oficial de l’EIP-Agri.

Persones expertes de Catalunya que han participat en Grups Focals

Consulteu la relació de les persones expertes de Catalunya que han participat en Grups Focals de l’EIP-Agri.