Què és la Bioeconomia?

La bioeconomia és un model econòmic circular i sostenible basat en l’ús de recursos naturals renovables i locals per produir béns i serveis en tots els sectors econòmics (aliments, energia, construcció, química verda, tèxtil...).

  • Pretén descarbonitzar l’economia; mitigar el Canvi Climàtic; per exemple mitjançant la substitució dels combustibles fòssils per recursos renovables, la incorporació de carboni al sòl, etc.

  • Promoure la conservació dels serveis ecosistèmics i la biodiversitat.

  • Impulsar el desenvolupament de les zones rurals i marítimes (creixement econòmic, ocupació).

  • La recerca i la innovació juguen un paper clau.
Arbre Bioconomia descripció
European Forest Institute (EFI)
Font: European Forest Institute (EFI)

Quina informació trobareu a l’Oficina de la Bioeconomia?

Tota aquella relacionada amb l’abast de l’Estratègia de la Bioeconomia 2030, és a dir, amb aquells àmbits i activitats de la bioeconomia que es troben menys desenvolupats i que, per tant, necessiten més suport institucional a través de la implementació de mesures i accions específiques que facilitin el seu impuls i consolidació a mitjà i llarg termini.