aJUTS

Aquesta taula és merament informativa. Per confirmar terminis i disponibilitats cal anar a l’enllaç de tràmits
Ajuts relacionats amb fertilització i dejeccions ramaderes Tipus ajut Termini sol·licitud
Suport tècnic en fertilització
Assessorament a la fertilització Ajut de mínimis 2021 FORA DE TERMINI de l’1 al 30 d’octubre de 2021
Mostreig / anàlisis de sòls Ajut agroambiental per a la Gestió de la fertilització FORA DE TERMINI 1 febrer a 15 juny 2020
Maquinària i accessoris
Cèlul·les càrrega / transductors de pressió (per a remolcs de fem) Mitigació del Canvi Climàtic FORA DE TERMINI 1 febrer a 31 de maig 2021
Cisterna amb mànegues/injectors Millora de la competitivitat FORA DE TERMINI 1 febrer a 31 de maig 2021
Remolc Millora de la competitivitat FORA DE TERMINI 1 febrer a 31 de maig 2021
Cisterna (si es demana conjuntament amb AJUT JOVES AGRICULTORS) Millora de la competitivitat FORA DE TERMINI 1 febrer a 31 de maig 2021
Conductímetre / NIR Ajut de mínimis 2021 FORA DE TERMINI del 15 al 30 de setembre 2021
Conductímetre / NIR Mitigació del Canvi Climàtic FORA DE TERMINI 1 febrer a 31 de maig 2021
Electrovàlvules / regulador de cabal (per a cisternes de purins) Ajut de mínimis 2021 FORA DE TERMINI del 15 al 30 de setembre 2021
Electrovàlvules / regulador de cabal (per a cisternes de purins) Mitigació del Canvi Climàtic FORA DE TERMINI 1 febrer a 31 de maig 2021
Femers / dipòsits de purins Millora de la competitivitat FORA DE TERMINI 1 febrer a 31 de maig 2021
GPS / sensors de velocitat Mitigació del Canvi Climàtic FORA DE TERMINI 1 febrer a 31 de maig 2021
Mànegues / injectors Mitigació del Canvi Climàtic FORA DE TERMINI 1 febrer a 31 de maig 2021
Distribuïdors de fertilitzants minerals Mitigació del Canvi Climàtic FORA DE TERMINI 1 febrer a 31 de maig 2021
Cisternes amb mànegues / injectors Pla Renove 2021 FORA DE TERMINI 1 de juny a 15 de setembre 2021
Escampador amb control de dosificació Pla Renove 2021 FORA DE TERMINI 1 de juny a 15 de setembre 2021
Projectes / Recerca / Transferència
Projectes pilots innovadors Ajuts a projectes pilot innovadors FORA DE TERMINI Fins 2 d'agost 2021
Recerca en matèria de producció agroalimentària ecològica Ajut a la recerca FORA DE TERMINI Fins 28 gener 2021
Suport a les activitats de transferència tecnològica Activitats de demostració en transferència tecnològica FORA DE TERMINI 17 setembre a 30 novembre 2021
Tractaments
Sistemes de tractament de dejeccions ramaderes Mitigació del Canvi Climàtic FORA DE TERMINI 1 febrer a 31 de maig 2021
Sistemes de tractament de dejeccions ramaderes Infraestructures de biodigestió de purins porcins FORA DE TERMINI Darrera convocatòria 2011
Sistemes/instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir d’energia renovable a Catalunya Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)  FORA DE TERMINI Fins al 30 de novembre de 2020
Sistemes/instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb energia de la biomassa, eòlica i solar fotovoltaica a Catalunya Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)  FORA DE TERMINI Fins al 30 de novembre de 2020
Atenció: 

A banda dels ajuts esmentats, hi ha els ajuts per a la incorporació de joves agricultors/es amb els quals es pot optar a certes inversions.

Tingueu en compte que hi pot haver incompatibilitat entre ajuts, caldrà consultar-ho a l'oficina comarcal corresponent