Fitxes Tractaments consolidats

Separació Sòlid-líquid

Card image cap

Tractament de purins

Compostatge

Card image cap

Tractament de fems, gallinasses i FS

Assecatge solar

Card image cap

Tractament de fems, gallinasses i FS

Biodigestió

Card image cap

Tractament de fems, gallinasses i FS

Nitrificació-Desnitrificació

Card image cap

Tractament de FL