Tractaments Consolidats

posta de sol en explotació agrícola

No totes les tecnologies de tractament de les dejeccions tenen el mateix grau de desenvolupament i implementació. D'acord amb els criteris del Grup d'experts en Sistemes de Tractament de les Dejeccions Ramaderes (GETDR), s'entén com a tencologia consolidada aquella (o la combinació de diferents processos) que ha estat suficienment contrastada en condicions de camp i que és viable a nivell tècnic, econòmic i ambiental. La majoria d'aquestes tecnologies de tractament consolidades d'inclouen en el que es coneix com a millor tècnica disponible (MTD).

Més informació sobre els tractaments